Tillbehör System Clear Vent - 2L och UPP-2L

Icopals tillbehör är utvecklade och testade för våra brandgasventilatorer och bildar tillsammans ett system med garanterad funktion.