Rökluckor med motor

Icopals rökluckor med motor innehåller brandgasventilator, styrcentral, detektor och kontrollpanel (tryckknapp). Den motordrivna öppningsfunktionen styrs av en rökdetektor eller temperaturgivare. Rökluckorna kan kompletteras med ett paket för komfortventilation.