Green Top sedumback

Green Top består av förplanterade backar med ett varierat växttäcke av 7–9 tåliga sedumarter. Växterna odlas på friland och är därför acklimatiserade direkt från start. Dränering och vattenreservoar är inbyggda i själva backen, som är fylld med ett speciellt lättviktsjord-substrat. Backarna är tillverkade av återvunnen PET-plast vilken är mycket motståndskraftigt mot exponering av värme och kyla.

Sedumbackarna kan utan vidare anläggas på tak med en lutning på upp till 10 grader. Vid högre lutningar (10-25 grader) måste man montera stödprofiler som hindrar växterna från att glida. Backarna placeras direkt på takytan och skjuts ihop tätt intill varandra och ger ett färdigetablerat grönt tak från dag ett. Green Top sedumbackar kan läggas utan rothämmande åtgärder eftersom sedumplantornas rötter inte skadar takbeläggningen.

När en byggnad skall rivas eller taket bytas ut så kan backarna tas i retur och materialet återanvändas till 100% . Det är betydligt enklare att återvinna detta system jämfört med ihopväxta sedummattor och fiberdukar.

Enkel och snabb montering
Färdigetablerat grönt tak från dag ett
Uppfyller brandkrav enligt BROOF(t2)
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Green_Top-Broschyr_Skotsel_och_underhall.pdf Ladda ner
Green_Top-Broschyr_Vaxtgaranti.pdf Ladda ner
Green_Top-Produktbroschyr.pdf Ladda ner