För tätskiktstak

Våra takljuskupoler i standardutförande är avsedda för utvändig montering på tak med maximal lutning 30 grader. Kontakta oss for konsultation om lutningen överstiger 30 grader. Se till att det är fritt runt om för helt öppet lock.