L-rör Handräcke Gångbrygga

L-rör för handräcke bildar tillsammans med räckesrör och kopplingar ett stabilt handräcke till gångbryggan.
Stabilt utförande ger användaren en säker känsla
Flexibelt system som är enkelt att montera
BMI Monier-loggan.