Bättringsfärg Tegel Hollander KDN

Bättringsfärg som används för att försegla större skador samt vid skärning av skråkanter.

Avsedd för glaserade tegeltakpannor
Kulöranpassad
BMI Monier-loggan.

Nedladdningsbara dokument

Battringsfarg_takpannor-Sakerhetsdatablad Ladda ner