assetType
Monterings och metodanvisningar

Används som avtäckning mellan
horisontell och valmad nock.

BMI Monier-loggan.