assetType
Byggvarudeklaration (BVD)

Används som avtäckning mellan
horisontell och valmad nock.

BMI Monier-loggan.