Smart design håller taket fräscht

Fördelar med Aerlox

Aerlox är takpannan med många fördelar jämfört med traditionella betongpannor. Här är några av dem:

  • Mindre mosspåväxt
  • Nättare och snyggare design
  • Lättare
Aerlox takpannor
Mindre mossa
Minimal mosspåväxt

Fukt i takpannor är grogrunden för påväxt av mossa och alger. Två egenskaper hos Aerlox verkar i synergi för att minska pannans fuktinnehåll:

Lägre vikt - bättre ergonomi
Lägre vikt - bättre ergonomi

På ett standardtak i Sverige är Aerlox sammanlagt ca 1000 kg lättare än den traditionella betongpannan.

Snygg design
Snygg design

En designmässig fördel med den nättare framkanten på Aerlox är att skugglinjen över taket blir mer elegant.

Fördelarna med Aerlox

Se filmen som förklarar fördelarna med Aerlox.

Fördelarna med Aerlox

Produktfakta Aerlox

Total längd: 420 mm 
Bredd: 330 mm 
Bygglängd: 310-370 mm
Byggbredd: 300 mm 
Bygghöjd: 75 mm 
Vikt: 3,6 kg/st 
Antal/pall: 240 st 
Åtgång: 9-11 st/m2 beroende på läktavstånd

Funktionsgaranti

Tät takFör att få ett riktigt tätt tak räcker det inte med nya pannor, även underlagsprodukter, infästningar och läkt är en del av ditt täta tak. Dessutom är det numera lag på taksäkerhet, dvs sådant som gör taket säkert för sotaren och besiktningsmän att gå på. Vi har allt som krävs för att lägga ett tätt och säkert tak ända ifrån grunden. 

Ännu enklare läggning med M-Clip

Med M-Clip fäster man takpannan på undersidan och ett M-Clip säkrar tre pannor i taget. Man slipper även spikhålet som leder ner vatten till läkten som kan ruttna i förtid. Vi skulle säga att Aerlox är universums tätaste betongpanna (åtminstone så vitt vi vet). 

Ännu enklare läggning med M-Clip