Steg 1: Projektering

Detta kan vi hjälpa dig med:

Närbild på sedumtak

Funktionella och gröna tak

Takytor med grön växtlighet, gröna tak, tillhör numera det vanliga men vi ser också fler originella och funktionella taklösningar byggas i våra städer. Dessa ställer krav på konstruktion, materialval och utförande. 

Vi samlat vår kunskap i boken "Gröna tak & funktionella tak - från vision till konstruktion". Läs mer och ladda ner boken här:

Gröna tak & funktionella tak