Idag betyder hållbart så mycket mer

Världen står inför stora utmaningar och vi på BMI Group är fast beslutna att vara en del av lösningen! Som kund hos oss ska du känna dig trygg i vetskapen att vi tar vårt ansvar och deltar i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Vad vi gör?

 • Ett hållbart samhälle är resurseffektivt – Vi minskar vår miljöpåverkan och resursförbrukning
 • En trygg och utvecklande arbetsplats håller i längden - Vi arbetar för anställdas trygghet och kompetens
 • Innovation är grunden för en hållbar utveckling - Vi utvecklar produkter som bidrar till en hållbar utveckling
 • I ett hållbart samhälle är alla delaktiga - Vi är en aktiv partner i samhället

Vi minskar vår miljöpåverkan och resursförbrukning

All produktion påverkar miljön och förbrukar resurser. Så även vår. Vi har länge arbetat med att minska vår miljöpåverkan. Det har vi gjort genom att framförallt öka effektiviteten i vårt användande av råvaror och energi samt minska utsläppen till luft från produktion och transporter. Här är några exempel på vad vi har lyckats med i vår produktion av tätskiktsprodukter i Malmö:

 • Vi har minskat användningen av energi (el och naturgas) med ca 20 % under perioden 2012-2018. Det har vi gjort genom att systematiskt arbeta med energieffektivitet i vår tillverkning/produktion. Från och med 2016 köper vi uteslutande grön el.
 • Vi har halverat koldioxidutsläppet per m2 producerad takpapp under perioden 2012-2018.
 • Vi samarbetar idag med företag som omhändertar vårt produktionsspill och gör så att det kan användas till asfaltproduktion istället för att skickas till förbränning. 
 • Idag skickar vi hela cirka 90 % av alla våra restprodukter från produktionen till materialåtervinning. 
 • Vi har minskat användningen av emballage och jobbar kontinuerligt med detta.
 • Vi har minskat användningen av vatten med 96 % under perioden 2015-2018 genom att vi slutat använda kommunalt vatten för kylning.

Att våra produktionsanläggningar finns i Sverige hjälper oss i vårt klimatarbete eftersom det leder till kortare transportvägar. Här  finns god tillgång på förnybar energi och ambitionsnivån för miljön är hög. BMI Group i Sverige har produktion på följande ställen:

 • Tätskiktsprodukter – Malmö
 • Betongtakpannor – Jönåker
 • Tegeltakpannor – Vittinge
 • Takavvattningssytem – Örnsköldsvik

Råvaruframställningen står för en stor del av miljöpåverkan i de flesta produkters livscykel och så även i vår. Detta visar både de EPD:er vi tagit fram och resultat från livscykelberäkningar för takpapp som vi genomfört. Därför arbetar vi med att minska mängden råvaror vi behöver, bland annat genom att minska produkters vikt och öka andelen förnybara och återvunna råvaror. I detta område ser vi utvecklingspotential och vi ser till att våra produkter inte behöver bytas ut ofta genom att ha en livslängd på mellan 30-100 år. 

Du som kund kan vara trygg med att vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhets miljöprestanda och minska vår miljöpåverkan. Vi ställer höga krav på verksamhetens hållbarhet och har som mål att överträffa de förväntningar och krav som ställs på oss från alla olika intressenter.”
Läs också gärna vår verksamhetspolicy

Vi arbetar för våra anställdas trygghet och kompetens

Att våra anställda trivs är grundläggande för verksamhetens framgång, och i detta ingår många olika delar. Grundpelaren är självklart en trygg och säker arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med våra arbetsmiljöfrågor och har särskilt fokus på säkerheten i våra produktionsanläggningar och i vår entreprenadverksamheten, där vi vet att det finns risker som ständigt behöver uppmärksammas. När det gäller säkerhet på tak utbildar vi även våra entreprenörer. De som arbetar med våra produkter ska vara trygga!
 
Som anställd hos oss ska du både ha möjligheten att utvecklas som person och bidra till verksamhetens utveckling, oavsett vem du är och i vilken befattning du har på företaget. Att arbeta för att förbättra jämställdhet och mångfald i verksamheten tror vi är en förutsättning för att säkerställa kompetens för att möta framtida utmaningar. [PB2] 

Vi utvecklar produkter som bidrar till en hållbar utveckling
Världen behöver innovation! Produkter som utformas idag behöver kunna möta morgondagens behov. I takt med att markanvändning och klimat blir allt viktigare frågor är vi övertygade om att takytorna kommer att spela en allt viktigare roll i samhället. Tak ska inte bara skydda byggnaden utan också kunna leverera mer värde såsom hållbar energiförsörjning, luftrening, biologisk mångfald och dagvattenfördröjning och -rening. Dessa värden är självklart både mål och förutsättningar i vår produktutveckling.
Gröna tak har många positiva miljöeffekter, framförallt för biologisk mångfald och dagvattenfördröjning i stadsmiljöer. Det är något vi gärna vill främja. Icopal deltog som projektledare för delprojektet Betong, isolering och tätskikt i ett Vinnovaprojekt där man tog fram en handbok för Gröna tak.

Läs mer kring innovativa lösningar på vårt moderbolags webbplats. I koncernen arbetar vi med återvinning av förbrukade takprodukter av bitumen. Vi har tagit fram en metod för att återvinna och använda materialet i nya tätskiktsprodukter för tak. Metoden heter Bielso, vilket står för ”Bitumen end of life solution”.

Vi är en aktiv partner i samhället

Vi är övertygade om att samarbete är en viktig förutsättning för hållbar utveckling. Vi bjuder in till samarbete genom att vara transparenta kring våra utmaningar, lyhörda för andras synpunkter och ödmjuka inför arbetet -och inte minst samarbetet- som behövs för att lösa utmaningarna. Som ett led i att bidra till transparens har vi bland annat valt att få de flesta av våra produkter bedömda hos Byggvarubedömningen, SundaHus och Nordic Ecolabelling (Svanen).

Loggorna för Byggvarubedömningen, SundaHus och Nordic Swan Ecolabel.

Miljövarudeklarationer - EPD:er

Våra underlagsprodukter, bitumentätskikt, inbyggda tätskikt, takavvattningsprodukter samt våra betongtakpannor har miljövarudeklarationer enligt det internationella EPD®-systemet. Här redovisas miljöpåverkan från våra produkter för valda delar av deras livscykel.

Samtliga hittar du genom nedan länkar:
Underlagsprodukter
Inbyggda tätskikt
1-lags bitumentätskikt
2-lags bitumentätskikt
Takavvattning (WIJO)
Betongtakpannor (Jönåkerpannan)

Övriga samarbeten

Vi är även medlemmar i standardiseringskommittéer inom Svensk standardisering för CE-märkning av takprodukter samt tillbehör och Svensk Radonförening.

Närbild på ett grönt tak/sedumtak.