Regnvattensystem

Tak kan avvattnas med invändiga eller utvändiga takavlopp. I princip gäller att varma yttertak bör avvattnas genom invändiga avlopp och att kalla yttertak avvattnas genom utvändiga avlopp. För avvattning av bjälklag med inbyggda bitumentätskikt rekommenderar vi att man använder en körbar terassbrunn av korrosionsbeständig koppargjutlegering.