Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt används i t ex terrasser, innergårdar och parkeringsdäck för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer. Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet. Våra tätskikt är baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden. De är av hög kvalitet och har lång livslängd. Icopals inbyggda tätskikt fungerar perfekt som fuktskydd på ytterbjälkbjälklag som beläggs med till exempel betong, asfalt, singel, sand och plattor.

Med hjälp av det digitala verktyget Hitta rätt system, hjälper vi dig att finna rätt helhetslösning för just din takkonstruktion.

Hitta auktoriserad takläggare