Parkeringsdäck

Genom att skydda bjälklaget med tätskikt kombinerat med en hård yta skapar man en konstruktion som håller länge och tillåter hög belastning som t ex fordonstrafik. Se nedan exempel på uppbyggnader av vanligt förekommande system.