Med gjutasfalt

Gjutasfalt tillsammans med bitumentätskikt ger en stark vattentät beläggning som lämpar sig väl till parkeringsdäck. Genom att beströ gjutasfalten med sand (kvartsit) får man en vacker yta.