Med vägasfalt

Vägasfalt tillsammans med bitumentätskikt är en ofta använd konstruktion med lång historia som lämpar sig till parkeringsdäck.