Taksäkerhet

Med Moniers taksäkerhetslösningar så kan du känna dig säker på taket, systemet är konstruerat med användaren och montören i fokus.

Tillträdesanordningarna är robusta och stabila, vilket gör takarbetet säkrare och behagligare. Systemet är smart konstruerat med få delar, exempelvis används pressbult och flänsmutter , vilket ger betydligt färre delar att montera och hålla koll på. Med sin intiutiva design så går arbetet betydligt fortare, vilket i slutändan ger en god ekonomi.

Som tillverkare av takpannor, tätskikt och taksäkerhet kan vi erbjuda helhetslösningar som är utvecklade och provade specifikt för svenska förhållanden. Våra takfästen är exempelvis anpassade för varje unik takpanneprofil, ett måste för att erhålla optimal täthet på ytskiktet. Våra produkter är tillverkade av förzinkat stål med pulverlack, ett miljöriktigt val.

Moniers taksäkerhetsprodukter är provade mot aktuell standarder och vi följer rekommendationerna i Taksäkerhetskommitens branschstandard samt uppfyller kraven i Tätskiktsgarantiers riktlinjer för 2020.