Vi täcker upp för dig

BMI Sverige AB samlar varumärkena Monier, Icopal och Siplast under ett tak. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av branta och låglutande tak samt övriga system som skyddar byggnader mot vatten, fukt och radon. Med smarta taklösningar och hela taksystem lämnar vi generösa, svenska garantier.

I Sverige tillverkar vi bitumentätskikt (Icopal och Siplast), betongpannor (Jönåkerpannan) och tegelpannor (Vittinge taktegel). Med mer än 165 års erfarenhet i branschen vet vi vad det svenska klimatet kräver av ett tak.

Sammantaget innebär detta att en takaffär med oss kan bli lönsam i längden. 

Heltäckande taksortiment

Vi har produkter för alla tak, våra tekniska experter hittar alltid de bästa lösningarna även till tak med många utmaningar. 

Fördelar med taksystem
  • Tidsbesparing: Genom att köpa ett komplett tak från en och samma leverantör kan du vara säker på att allt passar och är enkelt att montera.
  • Kvalitet: Produkterna är kompatibla och testade för att stå emot regn, snö, storm, stekande sol och mindre flygbränder.
  • Lönsamhet: Felaktigheter kan undvikas, se rubriken "Lönsamma takaffärer" nedan.

Vårt produktsortiment

Digitala verktyg / Experthjälp

Bild över Malmö stad. Olika typer av hus med olika typer av tak.
Mynt i en burk samt tre staplar med mynt.

Lönsamma takaffärer

Genom att anlita en och samma leverantör blir materialkostnaden likvärdig men arbetskostnaden blir lägre och hållbarheten längre vilket leder till en lönsam takaffär. De största kostnaderna vid takläggning är själva etableringen med byggnadsställningar, taklyft av pannor och tätskikt samt själva arbetskostnaden. Ytterligare stora kostnader kan uppkomma ifall taket inte är rätt monterat.

  • Materialkostnaden är i princip samma eftersom förutsättningarna på taket är lika.
     
  • Arbetskostnaden: ett taksystem = smart och snabbare montering med enklare logistik, mindre underhållsbehov, dokumentation från ett ställe, trygg arbetsmiljö.
     
  • Hållbarhet = trygg takinstallation med lång livslängd ger minskat underhåll, en lägre risk för läckage och kostsamma akuta reparationer. Svenska produkter leder till kortare transporter och mindre miljöpåverkan. 

Smarta taklösningar

Vårt mål är att effektivisera och förenkla takläggningen. Vi har exempelvis tagit fram smarta lösningar för infästning av takpannor, ett taksäkerhetssystem som är enkelt att montera samt en patenterad lösning för bitumentätskikt som kan svetsas vid lägre temperaturer än tidigare.

Underspänne för betongtakpannor

Underspänne för Vittinge taktegel

Vårt taksäkerhetssystem

System Mono

Närbild på underspänne och svarta betongtakpannor
Man som är inomhus och håller upp sin dotter mot taket.

Rätt garantier

Vi anser att det inte enbart är en specifik del som gör att tak står emot vatten och fukt utan det är ett komplett system med rätt material som är  rätt monterade. Våra mest betydande garantier innebär således att vi garanterar att hela taket håller regnet borta från underliggande konstruktion.

Läs mer om våra garantier: 

Garantier för Monier/Icopal/Siplast