Garantier

Generösa systemgarantier

När du väljer våra produkter till ditt projekt väljer du också trygghet över tid. Att våra produktgarantier sträcker sig långt förbi vad lagen kräver, är en del i detta. Men våra trygga garantier rymmer fler faktorer än tid. I garantin för våra systemlösningar är omfattningen det viktigaste. Exempel:

  • Moniers Tätt-tak-garanti täcker mer än de enskilda takpannorna. Vi garanterar att de tillsammans med våra tillbehör ger ett tätt tak mot väderpåverkan och ersätter eventuellt fallerande produkter och åtgärdskostnad för dessa.
  • När du anlitar en takentreprenör ansluten till Team Icopal eller Team Siplast, får du en verkligt omfattande tätskiktsgaranti. Den täcker såväl skador i tätskiktet som följdskador i byggnaden, oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. 
    • För bitumentätskikt erbjuder vi Tätskiktsgarantier™ i Norden AB.

Långtgående produktgarantier

Vi lämnar en rad produktgarantier som sträcker sig förbi vad lagen kräver. Det innebär att vi levererar nytt material om produkterna inte svarar upp till vår höga produktstandard. 

Läs mer om våra garantier

Tätt tak-garanti

Tätskiktsgarantierför bitumentätskikt

Man håller upp sin dotter mot taket, båda skrattar och är glada, de har trygga garantier.