Mark och grund

Radongas finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri. Och den är en hälsofara. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa radonproblemet i en byggnad är att aldrig släppa in den farliga gasen. Genom att bygga in radonspärrar under huset slipper man dyra lösningar i efterhand. Radonmembran blir också en försäkring mot framtida högre krav på radonskydd och en trygghet för både köpare och säljare vid fastighetsförsäljningar.

Geomembran används som tätskikt i mark när man vill skydda marken mot in- eller utläckage av vatten eller andra ämnen. Användningsområdena är många, t ex deponianläggningar, bottentätning i bassänger eller för att skydda byggnader från kemikalier i mark.