Anläggningsmembran

Radongas finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri. Och den är en hälsofara. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa radonproblemet i en byggnad är att aldrig släppa in den farliga gasen. Genom att bygga in radonspärrar under huset slipper man dyra lösningar i efterhand. Radonmembran blir också en försäkring mot framtida högre krav på radonskydd och en trygghet för både köpare och säljare vid fastighetsförsäljningar.

Vid nybyggnation är någon av våra gas- och radonmembran den optimala systemlösningen. Med Icopals produktsortiment får du tillgång till de säkra och beprövade lösningarna som effektivt hindrar markradon att tränga in i byggnaden. Membranen kan användas under grunden, på grundplattan eller i isoleringslagren. En sådan bredd är vi ensamma om.

Översikt för radonkomponenter