Tillbehör gas- och radonmembran

Våra anläggningsmembraner har en lång livslängd. För att säkerställa en säker systemlösning krävs även tillbehör av hög kvalitet som är väl anpassade till materialet. Icopals tillbehör är utvecklade och testade för våra gas- och radonmembraner och de bildar tillsammans ett system med garanterad funktion.