Gas- och radonmembran

Icopals gas- och radonmembran RMB 400 och RAC 800 är uppbyggda av flera skikt av UV-beständig LD-polyeten och är förstärkta med nät av polyestergarn. RAC 800 gas- och radonmembran har även ett skikt av aluminiumfolie för optimal gastäthet. RMB 400 skyddar mot radongas och används i eller på grundplattan i byggnaden. RAC 800 används i mark, gärna i schaktbotten under husgrunden som skydd för uppträngande metan- eller radongas. Membranen skarvas på plats genom svetsning eller med butyltejper. Ett komplett tillbehörsprogram finns att tillgå. Base SV kan också användas som radonskydd och den svetsas då på grundplattan eller på en yttervägg grund under mark.