Gas- och Radonmembran RAC 800

Radongas finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri. Och den är en hälsofara. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa radonproblemet i en byggnad är att bygga in radonspärrar redan från början. Då slipper man dyra lösningar i efterhand.

Gas- och radonmembran RAC 800 är tätt mot flera olika gaser. Därmed kan det också användas vid byggnation på förorenad mark. Membranet monteras enklast under grunden mot schaktbotten, där det ligger skyddat under resterande byggtid. Det kan också monteras i grunden mellan två isoleringsplattor.

Gas- och Radonmembran RAC 800 är ett membran särskilt utvecklat för att förhindra radongas och andra markgaser från att tränga in i hus och byggnader via grunden. Membranet består av flera lager UV-stabiliserad LD-polyetenfilm, 12μm aluminiumfolie, och är förstärkt med ett armeringsnät av polyester. Membranets speciella sammansättning skapar en stark, tät och effektiv barriär som hindrar radon, metan och koldioxid från att tränga upp i överliggande konstruktioner. Att arbeta med rationella RAC 800 är enkelt och tidseffektivt. RAC 800 skarvas på plats genom svetsning eller med butyltejper. Det här är troligen den allra snabbaste och billigaste försäkringen för både hälsan och ekonomin.

Skyddar mot radon och andra markgaser
Försäkring mot framtida eventuellt högre krav på gränsvärde för radon i inomhusluft
Komplett tillbehörsprogram
Monteras med fördel under grunden mot schaktbotten
Enkel och rationell montering då man slipper tänka på de flesta detaljer som hörn mm.
Radontransmissionstest genomfört av SP
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Gas-och_Radonmembran_RAC_800-Produktblad.pdf Ladda ner
Gas_och_Radonmembran-Broschyr.pdf Ladda ner
Gas_och_Radonmembran_RAC_800-Beskrivningstext.docx Ladda ner
Gas_och_Radonmembran_RAC_800-Byggvarudeklaration Ladda ner
Gas_och_Radonmembran_RAC_800-Monteringsanvisning.pdf Ladda ner
Gas_och_Radonmembran_RAC_800-Prestandadeklaration.pdf Ladda ner
Radonprodukter_oversikt-Broschyr.pdf.pdf Ladda ner
SP-Test_Radontransmission_RAC_800-Rapport.pdf Ladda ner