Geomembran

Geomembran används som tätskikt i mark när man vill skydda marken mot in- eller utläckage av vatten eller andra ämnen. Användningsområdena är många, t ex deponianläggningar, bottentätning i bassänger eller för att skydda byggnader från kemikalier i mark.