Självhäftande stos

Självhäftande stosar används för tätning av genomföringar vid installation av gas-och radonmembran. Den används med fördel tillsammans med radonmembran RMB 400, men kan också användas med RAC 800 om stosen täcks in med geotextil, för att skydda mot intilliggande makadam. Produkten består av en självhäftande aluminuimkappa med gummikrage och finns i 9 dimensioner (15-220 mm).

Finns i flera dimensioner
BMI Icopal-loggan.

Nedladdningsbara dokument

Radonprodukter_oversikt-Broschyr.pdf.pdf Ladda ner