1-lagstäckning

Tätskiktssystem Mono och Primaflex är två högkvalitativa svetsbara 1-lags tätskiktssystem som passar alla typer av takkonstruktioner, och kan användas vid både nybyggnation, renovering samt traditionell listtäckning. Produkterna är bitumenbaserade med skiffergranulerad yta som skyddar mot mekanisk nötning, fungerar som halkskydd och minskar risken för snöras. Anlita en av våra auktoriserade takentreprenörer för en riktigt säker och trygg taklösning och få trygga, svenska garantier på köpet. Tätskiktssystem Mono finns i flera versioner och i många kulörer för att passa underlaget och byggnadens utseende. Tätskikssystem Primaflex kompletteras med några produkter från tätskiktssystem Mono för att bilda ett helt komplett system.

Mono PR och Primaflex R ska enbart läggas på fasta underlag. Primaflex M, Mono PM, P, PC och Noxite kan läggas på både fasta och mjuka underlag. Mono PC kan även läggas direkt på PIR-isolering beklädd med aluminium eller bitumen. En överliggande board av mineralull krävs alltid vid isolering med EPS för att undvika brandrisk vid installationen. Takboarden minskar också risken för köldbryggor.

1-lagstäckning

Mono- och Primaflex-produkterna ska monteras genom mekanisk infästning och skarvsvetsning alternativt sträng- och skarvsvetsning. Huvudprodukterna har en granulatfri kant, ränndalsvåder har två. Remsprodukter finns både med och utan granulatfri kant. Samtliga produkter uppfyller kraven enligt AMA Hus JSE. 151 och BROOF(t2).

Här finner du våra detaljritningar för Tätskikt Mono