Gröna tak - Sedum

Bild på ett låglutande hustak med sedum. Gröna tak har den senaste tiden blivit väldigt populärt. De bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften och att minska mängden  dagvatten till dagvattenledningarna och man får en ökad biologisk mångfald. Gröna tak används ofta för de så kallade moss-sedumtaken, extensiva tak. Det finns även förenklat semi-intensiva och intensiva gröna tak där man betydligt kraftigare överbyggnader med äng, buskar och träd. Denna typ av överbyggnad kräver helt andra krav på uppbyggnad.

Ett grönt tak på en byggnad eller konstruktion måste byggas upp från grunden och vara fullständigt säkert mot läckage. Ovanpå bjälklaget ligger därför som regel ett tätskiktssystem som ska skydda den underliggande byggnaden från just fukt och vatteninträngning. Här ingår som regel även en rotspärr för att förhindra rotgenomträngning. Denna är dock inte nödvändig om man anlägger ett moss-sedumtak. Värmeisolering installeras i kombination med detta och därefter kommer trädgårdens överbyggnad, bestående av dräneringslager och jord/växtsubstrat, ofta med en geotextil emellan.

Ett gäng vänner sitter på en takterrass i kvällssolen, grillar och har det trevligt.Semi-intensiva och intensiva anläggningar (buskar och träd) kräver lite speciell uppbyggnad och kan anläggas på t ex terrasser och innergårdar. Här är inte ett normaltak en lika användbar uppbyggnad utan här lämpar det sig bättre med att placera tätskiktet direkt mot betongytan och isoleringen ovan tätskiktet, ett så kallat inverterat tak. Alternativt kan vara bra att använda sig av en Duo takkonstruktion där tätskiktet placeras mellan isoleringslagren. Båda dessa konstruktioner kräver att man har dräneringsmattor ovan och under isoleringen för att säkra att vatten inte stannar kvar och sänker isoleringsförmågan på isoleringen.