Tillbehör bitumentätskikt

Våra tätskikt har en lång livslängd. För att säkerställa en säker taklösning krävs även tillbehör av hög kvalitet som är väl anpassade till materialet. Icopals originaltillbehör är utvecklade och testade för våra bitumentätskikt och bildar tillsammans ett system där samtliga produkter uppfyller kraven enligt Tätskiktsgarantier™s riktlinjer.