Intäckningskrage 500x500 mm

Intäckningskragen är gjord av bitumentätskikt med YEP 4000, och appliceras mellan underlaget och takbrunnen eller bräddavloppet. En mycket stark vidhäftning uppnås då tätskiktet svetsas mot flänsen och de båda tätskikten sammanbinds genom perforeringen. I flänsens hörn finns spik- och skruvhål avsedda för infästning till underlaget.

Svetsasfalt ger stark vidhäftning
Storlek anpassad efter kraven i Tätskiktsgarantier
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Takbrunnar_och_Braddavlopp-Produktblad.pdf Ladda ner