2-lagstäckning

Top & Base är ett högkvalitativt 2-lags tätskiktssystem för tak med särskilt höga krav på tätskiktet. Systemet består av ett övre skikt (Top) och ett undre skikt (Base), båda baserade på SBS-modifierad bitumen som ger optimala egenskaper i vårt kyliga klimat. SBS ökar tätskiktets elasticitet samt ger ökad skarvhållfasthet och livslängd. Två skilda vattentäta skikt ger extremt hög säkerhet mot läckage. Det undre lagret kan med fördel även användas som tillfällig tätning medan resten av taket färdigställs. Tätskiktssystem Top & Base finns i två versioner; 

Top & Base - svetsbart system med två alternativa Base-membran; med ovansida av sand eller syntanbeläggning.

Top K & Base K - klistras (med varmasfalt) och är speciellt lämpligt att använda tillsammans med cellglas och PIR-isolering.

Anlita en av våra auktoriserade takentreprenörer för en riktigt säker och trygg taklösning och få trygga, svenska garantier på köpet. Samtliga produkter uppfyller kraven enligt AMA Hus JSE. 152 och BROOF(t2).