2-lagstäckning

Duplex är ett högkvalitativt 2-lags tätskiktssystem för tak med särskilt höga krav på tätskiktet. Systemet är baserat på två lager SBS-modifierad bitumen som ger optimala egenskaper i vårt kyliga klimat. SBS ökar tätskiktets elasticitet samt ger ökad skarvhållfasthet och livslängd. Två skilda vattentäta skikt ger extremt hög säkerhet mot läckage. Det undre lagret kan med fördel även användas som tillfällig tätning medan resten av taket färdigställs. Tätskiktssystem Duplex finns i två versioner; 

Duplex - svetsbart system, bestående av ett övre skikt (Mono) och ett undre skikt (Base), med två alternativa Base-membran; ovansida av sand eller syntanbeläggning. 

Duplex K - klistras (med varmasfalt), bestående av ett övre skikt (Top K) och ett undre skikt (Base K) och är speciellt lämpligt att använda tillsammans med cellglas och PIR-isolering.
 

Anlita en av våra auktoriserade takentreprenörer för en riktigt säker och trygg taklösning och få trygga, svenska garantier på köpet. Samtliga produkter uppfyller kraven enligt AMA Hus JSE. 152 och BROOF(t2).