Tätskikt Base KL

Tätskikt Base KL fungerar som undre skikt (YEP 2500) i ett klistrat system av 2-lags bitumentätskikt. Systemet passar för renovering eller nybyggnation av alla normalt förekommande takkonstruktioner med särskilt höga krav. Top & Base KL klistras i två skilda täta skikt med varmasfalt, vilket ger mycket hög säkerhet mot läckage och är väl beprövat med lång livslängd, över 40 år. Tätskikt Base KL kan också användas som både undre och övre skikt i inbyggda 2-lagssystem. Produkten är baserad på SBS-modifierad bitumen som ger optimala egenskaper i vårt kyliga klimat. SBS ökar tätskiktets elasticitet samt ger ökad skarvhållfasthet och livslängd. Både ovan och undersidan är belagd med sand och produkten monteras genom traditionell klistring med varmasfalt. Tätskikt Base KL kan också med fördel användas som tillfällig tätning och ytskiktet färdigställas när övrigt takarbete är klart. För byggnader som kräver en tätare ångspärr än en vanlig byggfolie kan Base KL användas, med ett ånggenomgångsmotstånd (Sd-värde) på 150 m. Tillsammans med varmklistrad PIR-isolering används Base KL som ångspärr underst i konstruktionen på ett kompakttak. Anlita en av våra auktoriserade takentreprenörer för en riktigt säker och trygg taklösning och få marknadens bästa garantier på köpet.

Tillverkat i Sverige
Omfattande garantiprogram
Hög säkerhet mot läckage
Kan användas både vid nyproduktion och renovering
Kan även användas som tillfällig täckning
BMI Icopal-loggan.

Nedladdningsbara dokument

Base KL_x2_AMAtyp1421-Beskrivningstext.docx Ladda ner
Base_KL-Byggvarudeklaration Ladda ner
Inbyggda_Tatskikt-Broschyr.pdf Ladda ner
Inbyggda_Tatskikt-Produktvalsguide.pdf Ladda ner
Inbyggda_Tatskikt_Anvandning_och_System-Broschyr.pdf Ladda ner
Tatskikt_Base_KL-Prestandadeklaration.pdf.pdf Ladda ner
Tatskikt_for_laglutande_tak-Broschyr.pdf Ladda ner
Tatskikt_Top_and_Base-Miljovarudeklaration Ladda ner
Top_Base_KL-Produktblad.pdf Ladda ner
Top_Base_KL_AMAtyp1523-Beskrivningstext.docx Ladda ner