Tätskikt Top KL

Tätskikt Top KL fungerar som övre skikt (SEP 4000) i ett klistrat system av 2-lags bitumentätskikt. Systemet passar för renovering eller nybyggnation av alla normalt förekommande takkonstruktioner med särskilt höga krav. För att underlätta klistring av längsskarvar har produkten en 8 cm bred granulatfri kant. Top & Base KL klistras i två skilda täta skikt med varmasfalt, vilket ger mycket hög säkerhet mot läckage och är väl beprövat med lång livslängd, över 40 år. Tätskiktet är baserat på SBS-modifierad bitumen som ger optimala egenskaper i vårt kyliga klimat. SBS ökar tätskiktets elasticitet samt ger ökad skarvhållfasthet och livslängd. Top KL är skyddsbelagt med ett vackert skiffergranulat som skyddar mot solens nedbrytande strålar, mekanisk nötning och ger bättre taksäkerhet då det fungerar som halkskydd och minskar risken för snöras. Undersidan är belagd med sand. Top KL uppfyller tätskiktsklass TKY-A-0234 samt brandkrav enligt BROOF(t2). Anlita en av våra auktoriserade takentreprenörer för en riktigt säker och trygg taklösning och få marknadens bästa garantier på köpet.

Tillverkat i Sverige
Omfattande garantiprogram
Hög säkerhet mot läckage
Kan användas både vid nyproduktion och renovering
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Exponerade-tatskikt-Underhallsanvisningpdf.pdf Ladda ner
Tatskikt_for_laglutande_tak-Broschyr.pdf Ladda ner
Tatskikt_Top_and_Base-Miljovarudeklaration Ladda ner
Tatskikt_Top_KL-Byggvarudeklaration Ladda ner
Tatskikt_Top_KL-Prestandadeklaration.pdf.pdf Ladda ner
Top_Base-Produktblad.pdf Ladda ner
Top_Base_KL_AMAtyp1523-Beskrivningstext.docx Ladda ner