Mer än ett tak

Takytor med grön växtlighet, gröna tak, tillhör numera det vanliga men vi ser också fler originella och funktionella taklösningar byggas i våra städer. Dessa ställer krav på konstruktion, materialval och utförande. Vi samlat vår kunskap i boken "Gröna tak & funktionella tak - från vision till konstruktion" som du gärna får ladda ner.

Ladda ner boken: Gröna tak & funktionella tak - från vision till konstruktion 

Fördelar med gröna tak:

  • Mindre buller: Jord och vegetation på taket absorberar ljud.
  • Ökad biologisk mångfald: Djur och växter som vanligen inte trivs i storstadsmiljö flyttar till gröna tak.
  • Minskad risk för översvämningar: Gröna tak suger upp vatten som sedan avdunstar.
  • Minskad belastning på dagvattensystem och avrinningshantering: som en följd av ovan punkt.
  • Minskar luftföroreningar: Växtligheten på gröna tak renar luften.
  • Skyddar huset: Gröna tak skyddar mot temperaturväxlingar och slitage på tätskiktet från solens strålar.
  • Bättre isolering: Gröna tak isolerar mot både kyla och värme.
  • Ekonomiskt försvarbart: Vissa gröna tak som exempelvis sedumtak är nästan helt underhållsfria. Kombinerat med lång livslängd blir det ekonomiskt försvarbart. Detsamma gäller funktionella tak som ger mervärde i form av yta för parkering, sport eller rekreation.
  • Vackert, lugnande och hälsofrämjande: Många studier visar att vi människor mår bättre, blir lugnare och mer harmoniska av att ha mycket grönska och natur omkring oss.

Projektering av funktionella eller gröna tak

Funktionella tak ger inte bara skydd mot vädret utan utnyttjar takytan på ett sätt som ger fördelar för både husägaren och vår gemensamma stadsmiljö.

Boken guidar dig som projekterar taket om hur du ska gå tillväga för att utveckla visionen om ett funktionellt tak till en konstruktion. Jobbar du som konstruktör, arkitekt eller takläggare och är intresserad av att anlägga ett tak med fler funktioner än att skydda byggnaden? Du kan ta hjälp av vår guide i 5 steg som hjälper dig genom processen:

Kontakta gärna våra projektrådgivare om du önskar hjälp

Fem steg

Bild från ovan på en takterrass med träd, gräsmatta och buskar.

Utgå från typ av överbyggnad

Vilken överbyggnad som ska anläggas har stor betydelse för utformningen av underliggande lager, såsom dimensionering av konstruktion, dränering, växtbädd och rotskydd, tätskikt samt val av underlag. Här börjar projektörens resa.

Tak med tätskikt, tagit nerifrån och upp. I bakgrunden, träd och blå himmel.

Konstruktionens förutsättningar

Vilka förutsättningar krävs för den anläggning du vill göra? Vilka krav finns det på bärkraft, brandbeständighet, bjälklag, underlag, taklutning och fuktsäkerhet? Vilka hänsyn behövs vid renovering? 

Tre illustrationer med olika takkonstruktioner för gröna och funktionella tak.

Typer av takkonstruktioner

I denna del av guiden lär du dig när du ska välja normaltak, kompakttak, duotak eller inverterade tak. Vi går igenom fördelarna och riskerna med de olika typerna av  takkonstruktion.

Man ser ben och fötter på någon som skruvar infästningar på bitumentätskikt.

Typer av tätskikt

Välj bästa tätskikt för den konstruktion och överbyggnad som ska anläggas. Hur monterar man tätskiktet och vad bör man tänka på kring materialkrav?

Närbild på takbrunn omgiven av stenar och sedum

Projektering av detaljer på taket

Vilka detaljer måste du ta hänsyn till? Redan i projekteringsstadiet är det viktigt att ta med de funktioner som sedan byggs in eller över på ett funktionellt tak. Det handlar om att förhindra rotgenomträngning, planera för avvattning, skyddsanordningar och olika installationer på taket såsom solcellsanläggningar med mera.

Jag accepterar att den informationen jag har lämnat kan behandlas och användas av BMI Sverige för att samla information och marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dessa uppgifter.