Tätt Tak-garanti

Monier garanterar att komponenterna i vårt taksystem tillsammans ger ett tätt tak mot väderpåverkan i minst 15 år

Med takets “täthet mot väderpåverkan” menas att takpannor och taktillbehör är fixerade och skyddar underliggande takkonstruktion från skada på grund av inträngande vind, regn och snö. Detta är en unik garanti som skiljer sig från produktgarantier som ofta endast avser den enskilda produktens prestandavärden.

Garantifall

Vid garantifall ombesörjer Monier kostnadsfritt utbyte av fallerade takpannor och/eller systemkomponenter, inklusive arbetskostnad för nedtagning och återmontering av dessa. Alternativt utbetalar Monier ett belopp motsvarande inköps- och arbetskostnad för att göra detta. För att garantin ska gälla krävs att du använt dig av våra produkter och att dessa är monterade enligt våra monteringsanvisningar.


Hur får man Tätt Tak-garantin?

Ditt nya tak ska bestå av följande produkter* inom varumärkena Monier och Icopal, monterade enligt våra, i Sverige, gällande monteringsanvisningar.

Illustration på hustak med svarta takpannor och man ser takets olika lager i genomskärning.


Taksäkerhetsprodukter ska ingå i den omfattning lagen föreskriver och valmtätning på valmade tak.

* Våra vinkelrännor, gavelbeslag, ventilations- och takfotsprodukter inkluderas också i garantin om dessa används. Däremot omfattarTätt tak-garantin inte produkter från andra leverantörer.