Tätt Tak-garanti

Vi garanterar inte bara din panna. Vi garanterar HELA ditt tak.

Image
Tätt Tak Garanti

Med takets “täthet mot väderpåverkan” menas att takpannor och taktillbehör är fixerade och skyddar underliggande takkonstruktion från skada på grund av inträngande  vind, regn och snö. Detta är en unik garanti som skiljer sig från produktgarantier som ofta endast avser den enskilda produktens prestandavärden.

Garantifall

Vid garantifall ombesörjer Monier kostnadsfritt utbyte av fallerade takpannor och/eller systemkomponenter, inklusive arbetskostnad för nedtagning och återmontering av dessa. Alternativt utbetalar Monier ett belopp motsvarande inköps- och arbetskostnad för att göra detta. För att garantin ska gälla krävs att du använt dig av våra produkter och att dessa är monterade enligt våra monteringsanvisningar.

Se fullständiga garantivillkor

Hur får man Tätt Tak-garantin?

Ditt nya tak ska bestå av samtliga produkter i ett taksystem, se listan bredvid. Samtliga ska vara monterade enligt våra, i Sverige, gällande monteringsanvisningar.

Taksäkerhetsprodukter ska ingå i den omfattning lagen föreskriver och valmtätning på valmade tak.

Produkter som ska ingå från Monier/Icopal:

  • Takpannor
  • Infästning för tak och specialpannor 
  • Underlagstak för vald takpanna 
  • Nocktätning 
  • Fågellist 
  • Taksäkerhet   
Hur får man Tätt Tak-garantin?