Det kompletta taket

Ett tak består av fler delar än man tror. Allt måste samverka för att taket ska vara ett optimalt skydd mot både skyfall och snöstormar.

Takets kritiska punkter

Vi säkrar även de delar av taket där risken för läckage är som störst med vår serie av specialprodukter.

Underlaget

Det som ligger under pannorna är takets viktigaste del. Se till att du väljer rätt underlag för just ditt tak, så håller det tätt längre.

Taksäkerhet

Det finns krav på en rad olika säkerhetsprodukter för ditt tak, för att göra det tryggt att gå upp på och att stå under.

Garanterat tätt

När andra tillverkare bara garanterar pannans hållbarhet, så ger vi en fullständig funktionsgaranti för att hela ditt tak ska hålla tätt. Det gör oss unika.