Aerlox - huset med det unika taket

I en skogsdunge i Hajom, några mil utanför Göteborg, finns nu ett litet hus med ett fullständigt unikt tak. På håll ser det kanske inte så annorlunda ut, men här ligger troligen universums mest avancerade takpanna. Det är det första huset i Sverige som fick den nya pannan Aerlox från Monier.

Svart Aerlox-tak på trähus, bilden är tagen på lite håll med suddiga stenar i förgrunden.
Svart Aerlox-tak sett rakt ovanifrån.
På håll syns ett hus utan takpannor. Takpannor på pall är på väg att lyftas på med hjälp av en lyftkran.
Svart Aerlox-tak sett från sidan, i bakgrunden syns träd.

Ett litet hus med unikt tak

I en skogsdunge i Hajom, några mil utanför Göteborg, finns nu ett litet hus med ett fullständigt unikt tak. På håll ser det kanske inte så annorlunda ut, men här ligger troligen universums mest avancerade takpanna. Det är det första huset i Sverige som fick den nya pannan Aerlox från Monier.

Entreprenör

Ansvarig för takläggningen och husbygget är William Jansson på W Jansson Bygg och Entreprenad AB, en erfaren entreprenör som specialiserat sig på just tak. Han lägger såväl betongpannor som tegelpannor och plåt, och har en mycket hög ambition med sitt yrke. William lägger tak med stor omsorg och noggrannhet och därför vann han också Moniers stora utmärkelse ”King of Roofs” 2019. Han har verkligen bevisat sin skicklighet som takläggare i såväl teknik som estetik.

Ett lyft för hela huset

William kan ibland reta sig på illa lagda tak.
– Skillnaden mellan ett vällagt och ett slarvigt lagt tak syns tydligt. Ett snyggt tak lyfter hela huset! Ett dåligt lagt tak drar ner det. Jag lider verkligen när jag ser skeva och osymmetriskt lagda tak, tillägger William. 

Men det är lika viktigt att välja rätt typ av tak till sitt hus, för att resultatet ska bli bra. Jag avråder ibland kunder att välja en viss typ av pannor. Och det har till och med hänt att jag vägrat lägga ett tak, när jag anser att det skulle förstöra ett vackert hus.

– När jag fick erbjudandet att lägga Aerlox som förste man, tvekade jag inte ett ögonblick. Det här är taket alla husägare längtat efter. Mina kunder har ju länge efterfrågat vackra och underhållsfria pannor som det inte växer mossa på. Därför ser jag också en stor potential för Aerlox. Det är dessutom stilrent och snyggt, och passar nästan alla typer av hus.

– Visst kostar det lite mer, men ser man till totalkostnaden för ett takbyte så är det inte särskilt mycket. Och över tid sparar man ju in mycket underhåll, eftersom det håller sig fräscht så mycket längre, betonar William.

Lättlagt, säkert och stabilt

Även som takläggare uppskattar Wiliam Aerlox, framför allt på grund av den låga vikten. Han betonar hur många lyftmoment det är innan pannorna ligger på plats uppe på taket, och lättare pannor betyder mindre slitage på rygg och axlar och dessutom en snabbare läggning.

Den smarta sidofalsen gör det också lättare att få pannorna i rätt läge. Och tillsammans med läktkroken blir det extremt säkert och fullständigt stormsäkert, enligt William. 
– Jag tycker också att Aerlox har en snygg design och finish. Pannorna är nättare och finare till formen. Det känns riktigt exklusivt. Men trots det upplever jag det som starkare och stabilare. Det håller helt klart att gå på, precis som testerna säger. Det har jag ju provat själv.

Den mesta avancerade takpannan

Aerlox är Moniers mest avancerade takpanna genom tiderna och resultatet av många års forskning och tester. Den är framtagen utifrån önskemål från både takläggare och husägare som efterfrågar pannor med minimal mosspåväxt, stilren design och avancerad ergonomi.

Önskemålen var ett lätt och säkert tak med lång estetisk livslängd. Aerlox är noga utprovad i Moniers avancerade testanläggning i tyska Heusenstam, där man bland mycket annat simulerat kraftiga stormar, störtregn, isande kyla och stark hetta, och även kraftig belastning.

Resultatet är en helt ny panna med en unik materialkomposition och design. Och båda samverkar för att minimera fukt och mosspåväxt. Och för att göra pannan stark, tät och lätt att hantera. Den täta betongkompositionen gör det svårare för vatten att tränga in och för moss-sporerna att få fäste. Dessutom har pannan en droppkant som effektivt leder bort vattnet.

Pannans utformning, med den falsade långsidan, gör också att pannorna sluter tätt mot varandra och skapar en stark, stilig och tät enhet över hela taket.

Auktoriserade takläggare