Grönt och hållbart tak på Frölunda kulturhus

Frölunda kulturhus är ett hus för kropp och själ och för alla åldrar. I samband med att taket behövde renoveras, valde lokalförvaltningen att satsa på att utforma en testarena för takets potential i den förtätade staden, och skapa ett grönt tak i kombination med solceller.

Bild på bitumentätskiktet på Frölunda Kulturhus.
Flygbild över Frölunda Kulturhus med nytt grönt tak.
Frölunda Kulturhus gröna tak och takfönster i glas.
Solcellspanelerna på Frölunda Kulturhus.
BMI Icopal Mono bitumentätskikt i förgrunden. Frölunda Kulturhus gröna tak i bakgrunden.

Grönt tak på Mono PM

Fakta

Takentreprenör: Engman Tak AB
Projekt: Frölunda Kulturhus
Stad: Göteborg
Arkitekt: Forum Arkitekter
Beställare & byggherre: Lokalförvaltningen
Byggare: Byggfokus
Konstruktion: Betong, TRP
Material: PIR-isolering, Base SV, Mono PM
Yta: 12 500 kvm

Projektsammanfattning/Bakgrund

Frölunda kulturhus är ett hus för kropp och själ och för alla åldrar. I samband med att taket behövde renoveras, valde lokalförvaltningen att satsa på att utforma en testarena för taks potential i den förtätade staden, och skapa ett grönt tak i kombination med solceller. Det gröna sedumtaket blev inte bara en fröjd för ögat, det har även en praktisk funktion då det samlar stora mängder regnvatten.

När taket på Frölunda kulturhus skulle renoveras, anlitades Engman Tak AB, som ingår i Team Icopal. Takentreprenörerna i Team Icopal är auktoriserade av BMI Sverige och specialiserade på tätskiktsentreprenader med Icopals system för bl. a. exponerade eller gröna tak, terrasser och parkeringsdäck. 

Utmaningar

Under hela byggtiden var det full aktivitet i Frölunda kulturhus, och det var därför viktigt att taket hölls tätt från början till slut. Den begränsade tillgängligheten var också en utmaning då det endast fanns möjlighet att hantera materialet från en sida av byggnaden. 

Lösning

Engman Tak AB är en ledande och mycket anförtrodd takentreprenör i Västsverige. Tack vare en noggrann planering av logistiken, då det krävdes många långa lyft med stora kranar, kunde arbetet flyta på bra och tidsplanen hållas. 

Våra system

Det är viktigt att välja tätskiktslösning efter vilken typ av överbyggnad man ska ha och vilken livslängd man förväntar sig. Ett grönt tak på en byggnad eller konstruktion måste byggas upp från grunden och vara fullständigt säkert mot läckage. På Frölunda kulturhus monterades PIR-isolering samt en 2-lagstäckning med Base SV och Mono PM.