Malmös nya stadssilhuett

Malmö Live utgör en ny stadsdel i Malmö med konsertsalar, kongresshall, hotell, kontor och bostäder. Byggnaden har utsetts till Årets bygge – Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling.

Malmö Live, Malmös nya silhuett, byggnaden sett nerifrån mot blå himmel.
Bild tagen ovanifrån på Malmö Live. Här syns det gröna sedumtaket och nedanför kanalen i Malmö.
Malmö Live sett nerifrån och en klar blå himmel.
Tätskiktet på Malmö Live, stor takbild med utsikt över Malmö.
Sedumtaket på Malmö Live, sett lite snett ovanifrån.

Sedumtak på TRP-plåt

Fakta

Entreprenör: Icopal Entreprenad, Malmö
Konstruktion: Plåt (TRP) alternativt betong (HDF)
Material: Ångspärr, mineralull, BMI Icopal Membrane 5, sedumvegetation
Yta: 8 500 kvm

Utmaning: Svåråtkomlig byggplats

Malmö Live är som högst 25 våningar, det innebar att byggmaterialen behövde kranas vertikalt 85 meter upp i luften. Det centrala läget medförde även tät trafikering och begränsat utrymme för förvaring av byggmaterial.

Lösning: Noggrann logistik

Lösningen var en noggrann logistik med just in time-leveranser och att krana tätskiktsmaterial och isolering på plats under kvällstid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Det är insidan som räknas

Taket på Malmö Live kombinerar modern byggdesign med inslag av naturen. Det gröna sedumtaket döljer det skikt som verkligen skyddar byggnaden: Membrane 5.

BMI erbjuder kompletta system till alla typer av tak. På Malmö Live användes System Membrane som är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskiktssystem för inbyggnation. Det monterades under sedumlagret för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Membrane- systemet är av hög kvalitet och har lång livstid.