Samarbete för de boendes bästa

BRF Rörstorpshus i Värnamo har flera hus i sitt bestånd och när det var dags för takrenovering av Gulmåran 1 och 2 fick Icopal Entreprenad i Värnamo förtroendet.

 

Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.
Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.
Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.
Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.
Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.
Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.
Bild på BRF Rörstorpshus Gulmåran och dess nylagda tak med Mono PM och taksäkerhet från BMI Sverige.

Icopal System Mono med Monier taksäkerhet

Fakta

Entreprenör: Icopal Entreprenad, Värnamo
Projekt: Renovering av bostadsrättshus
Ort: Värnamo
Beställare: BRF Rörstorpshus Gulmåran
Material: Icopal Mono PM, Monier taksäkerhet
Yta: 2640 kvm

Bakgrund

BRF Rörstorpshus i Värnamo har flera hus i sitt bestånd och när det var dags för takrenovering av Gulmåran 1 och 2 vände sig styrelsen bland annat till Icopal Entreprenad i Värnamo. Efter granskning av anbudshandlingarna bestämde sig BRF:en att anlita Icopal Entreprenad, då den innehöll en helhetslösning med tätskikt Mono PM, uppstigningsluckor och taksäkerhet från samma tillverkare. 

Utmaning

Att renovera ett bostadshus utan att störa de boende är en utmaning men genom ett nära samarbete och lyhördhet för beställaren lyckades entreprenaden genomföras utan klagomål. Tillsammans med noll tillbud och ett blankt besiktningsprotokoll vittnar projektutförandet om den Team Icopalanslutna entreprenörens höga kvalitetsnivå.

Slutresultatet blev en vacker och säker fastighet med en mycket nöjd kund, win-win!

Våra system

BMI erbjuder kompletta system till alla typer av tak. På Gulmåran 1 och 2 användes System Mono som är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskiktssystem för exponerade takytor. Tillsammans med Moniers taksäkerhetssystem ger det ett tryggt tak som uppfyller kraven för TÄTSKIKTSGARANTIER™.