Inspektion av takpannetak bör utföras med viss regelbundenhet ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten. Särskilt angeläget är detta efter mekanisk påverkan vid takarbete som t.ex. snöröjning, rensning av kanaler samt vid extrema vind påkänningar. Säkerheten är viktigast. Beträdande av tak skall endast ske om det kan göras på ett säkert sätt. För råd om taksäkerhet se Taksäkerhetskommiténs branschstandard. Om möjligt görs en första kontroll av taket från marken med kikare eller fotografering. Inspektera om möjligt vinden inifrån.

 1. Kontrollera vindsutrymme
  Vid inspekterbart vindsutrymme kontrolleras att det inte finns tecken på läckage i form av fuktfläckar kontrollera särskilt runt genomföringar.
   
 2. Kontrollera takytor
  Kontrollera att alla takpannor är hela och ligger på rätt plats. Om någon panna flyttats eller skadats, kontrollera att underlaget är intakt innan du lägger tillbaka pannan. Om takpannor flyttats, se även över behovet av utökad infästning av takpannor. För framtida underhåll bör ett visst antal pannor sparas. Ett riktvärde är 1 st takpanna/7 m² och 1 st nockpanna/5 löpmeter nock.
   
 3. Kontrollera anslutningar
  Kontrollera att plåtar och andra anslutningar vid gavlar och övergångar mellan tak och vägg sitter på sin plats.
   
 4. Kontrollera ventilation, vinklar och rännor
  Rensa hängrännor och övrig takavvattning från skräp.Kontrollera att ventilationsgenomgångarna är fria från skräp. 
   
 5. Rensa och ta bort växter och skräp 
  Beväxtning är inte ett problem i sig men mossa och alger kan vara tecken på dålig ventilation av takytan. Vid rengöring, borsta eller spola av taket försiktigt, för kemisk algbekämpning kan medel som innehåller bensalkonklorid användas utan risk att skada takpannorna. Kontrollera också om det är några träd som bör beskäras. Skuggning och näring från träd är ofta orsak till beväxtning på tak. Nedfallande grenar är också bland de vanligaste skadeorsakerna på tak.
   
 6. Kontrollera taksäkerhetsutrustning
  Stegar, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.
   
 7. Snöskottning
  Kontroll och underhåll av tak är varje fastighetsägares ansvar. Vid stora snömängder eller isbildning, behöver tak underhållas med skottning. Snöns vikt kan variera från ca 40 - 400 kg/m³. Snödjupet är därför ett dåligt mått på när skottning är nödvändig om man inte vet snöns densitet. Viktigt är att taket skottas innan snösmältningen för att undvika snöglidning eller snöras från taket. Var alltid noga med säkerheten och jobba alltid med godkänd utrustning som säkerhetssele och lina. Läs gärna mer om snöskottning på tak på Arbetsmiljöverkets webbsida.

Taket -  byggnadens första försvar

I många år ska du kunna vara trygg med att ditt tak kommer att stå emot vind, regn och snö. Därför är det viktigt att göra det på rätt sätt. Vi ger dig här tips på hur du själv kan ta hand om taket och vad man bör tänka på om man ska lägga taket själv. Vill du hellre ta in hjälp med takläggningen, anlita då auktoriserade och välutbildade takläggare.

Välutbildade takläggare

Här hittar du takläggare som är både välutbildade och duktiga:

För takpannor (branta tak)

För tätskikt (låglutande tak)

Brant eller låglutande tak?

Riktigt bra produkter och bra utförande skapar bra lösningar. BMI Sverige utbildar och samarbetar med entreprenörer inom både branta och låglutande tak för att kunna erbjuda en bra service, hög kvalitet och korrekt montering av taken. Dessutom erbjuder de även omfattande garantier som ger dig en trygghet i att ditt tak kommer att hålla i många år.

Monier Takpartner
 • Tegel- och betongtak
 • Diplomerade av BMI Sverige
 • Erbjuder Tätt Tak-garanti på ett komplett taksystem från BMI Sverige 
Team Icopal
 • Tätskiktsarbeten med Icopals tätskiktssystem för bl. a. exponerade eller gröna tak, terrasser och parkeringsdäck. 
 • Auktoriserade och utbildade av BMI Sverige.
 • Erbjuder garantier via AB Tätskiktsgarantier ™ i Nordens trygghetspaket.
Siplast-entreprenörer
 • Tätskiktsarbeten med system Primaflex på exponerade tak och inbyggda konstruktioner. 
 • Auktoriserade och utbildade av BMI Sverige.
 • Erbjuder garantier via AB Tätskiktsgarantier ™ i Nordens trygghetspaket.