Inspektion av takpannetak bör utföras med viss regelbundenhet ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten. Särskilt angeläget är detta efter mekanisk påverkan vid takarbete som t.ex. snöröjning, rensning av kanaler samt vid extrema vind påkänningar. Säkerheten är viktigast. Beträdande av tak skall endast ske om det kan göras på ett säkert sätt. För råd om taksäkerhet se Taksäkerhetskommiténs branschstandard. Om möjligt görs en första kontroll av taket från marken med kikare eller fotografering. Inspektera om möjligt vinden inifrån.

 1. Kontrollera vindsutrymme
  Vid inspekterbart vindsutrymme kontrolleras att det inte finns tecken på läckage i form av fuktfläckar kontrollera särskilt runt genomföringar.
   
 2. Kontrollera takytor
  Kontrollera att alla takpannor är hela och ligger på rätt plats. Om någon panna flyttats eller skadats, kontrollera att underlaget är intakt innan du lägger tillbaka pannan. Om takpannor flyttats, se även över behovet av utökad infästning av takpannor. För framtida underhåll bör ett visst antal pannor sparas. Ett riktvärde är 1 st takpanna/7 m² och 1 st nockpanna/5 löpmeter nock.
   
 3. Kontrollera anslutningar
  Kontrollera att plåtar och andra anslutningar vid gavlar och övergångar mellan tak och vägg sitter på sin plats.
   
 4. Kontrollera ventilation, vinklar och rännor
  Rensa hängrännor och övrig takavvattning från skräp.Kontrollera att ventilationsgenomgångarna är fria från skräp. 
   
 5. Rensa och ta bort växter och skräp 
  Beväxtning är inte ett problem i sig men mossa och alger kan vara tecken på dålig ventilation av takytan. Vid rengöring, borsta eller spola av taket försiktigt, för kemisk algbekämpning kan medel som innehåller bensalkonklorid användas utan risk att skada takpannorna. Kontrollera också om det är några träd som bör beskäras. Skuggning och näring från träd är ofta orsak till beväxtning på tak. Nedfallande grenar är också bland de vanligaste skadeorsakerna på tak.
   
 6. Kontrollera taksäkerhetsutrustning
  Stegar, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.
   
 7. Snöskottning
  Kontroll och underhåll av tak är varje fastighetsägares ansvar. Vid stora snömängder eller isbildning, behöver tak underhållas med skottning. Snöns vikt kan variera från ca 40 - 400 kg/m³. Snödjupet är därför ett dåligt mått på när skottning är nödvändig om man inte vet snöns densitet. Viktigt är att taket skottas innan snösmältningen för att undvika snöglidning eller snöras från taket. Var alltid noga med säkerheten och jobba alltid med godkänd utrustning som säkerhetssele och lina. Läs gärna mer om snöskottning på tak på Arbetsmiljöverkets webbsida.

Mer än ett tak

Låt taket vara mer än byggnadens första försvar mot det hårda nordiska klimatet.

Vår målsättning är att hitta den optimala taklösningen för ditt hus och för dina behov.  Ditt tak kan till exempel vara en egen oas i form av en takterrass eller trädgård, en mötesplats för familj och vänner eller en plats för avkoppling. Du kan även låta taket generera elektricitet eller släppa in mer ljus i huset med en eller flera takljuskupoler.

I många år ska du kunna vila tryggt med vetskapen om att ditt tak kommer att hålla tätt.