Vissa saker kan du åtgärda enkelt, men det finns också tecken som tyder på att ett takbyte närmar sig. Det är alltid bättre att göra ett takbyte innan skadan är skedd. Gör det till en rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten, innan vintern kommer.

1. Taknocken

Nocken är en viktig del av takets funktion. Mellan nockpannor och takpannor finns en ventilationsspalt som ventilerar mellan takpannor och undertaket, bland annat för att läkten som takpannorna hänger på skall vara torr. Denna ventilationsöppning skall samtidigt tätas så att inte löv och skräp kommer in vilket leder till att ventilationen stoppas. Se till att alla nockpannor och nockplåtar ligger rätt och att ventilationsgapet är tätat med nockband. Se till att nockbandet också ligger rätt. 

2. Takets gavlar

Under gavelpannor och vindskivor finns avslutningen av underlagstaket, en av takets känsligaste delar. Den går vanligtvis inte att inspektera utan att skada yttertaket. Var därför extra noga med underhållet av ytskiktet på gavlarna. Hård vind kan skada takets gavlar och vindskivor. Plåt och trä åldras snabbare än takpannorna. 

3. Takets ventilation, vinklar och rännor

Genomföringar i takytan är per definition hål i taket. Dessa tätas både mot undertaket och yttertaket. Mot yttertaket tätas det ofta med hjälp av plåtar. Dessa är takets känsligaste delar och risken för stående vatten finns. Vanligtvis går det inte att inspektera undertakets tätning utan att skada yttertaket. Var därför extra noga med inspektion underhållet av ytskiktet runt genomföringar. Se till att det inte samlas stående vatten. Rensa löv etc. runt och på ovansidan av ventilationsdon, skorstenar och takluckor. 

4. Rensa och ta bort växter och skräp från taket. 

Börja med att borsta takytan och vinkelrännor med en kvast. Spola sedan med vanlig vattenslang. Se också om det är några träd i närheten som bör beskäras. Nedfallande grenar är bland de vanligaste skadeorsakerna på tak. Kontrollera att skräp inte gått in under pannraden närmast vinkelrännan.

5. Kontrollera takets säkerhetsutrustning

Stegar, taksteg, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.

Det är aldrig bara ett tak

Låt taket vara mer än byggnadens första försvar mot det hårda nordiska klimatet.

Vår målsättning är att hitta den optimala taklösningen för ditt hus och för dina behov.  Ditt tak kan till exempel vara en egen oas i form av en takterrass eller trädgård, en mötesplats för familj och vänner eller en plats för avkoppling. Du kan även låta taket generera elektricitet eller släppa in mer ljus i huset med en eller flera takljuskupoler.

I många år ska du kunna vila tryggt med vetskapen om att ditt tak kommer att hålla tätt.