En årlig takkontroll ger trygghet - Moniers takcheck i nio punkter

2013-04-17 Pressmeddelande
En årlig takkontroll ger trygghet - Moniers takcheck i nio punkter

Taket kallas populärt husets femte fasad och är kanske den viktigaste med tanke på att ett tak ska kunna hålla för mycket.  Tänk bara på de skiftande väderförhållanden som kännetecknar det svenska klimatet.

Ett tak är i sig underhållsfritt men med årstidernas växlingar och under extrema väderförhållanden kan det uppstå skador även på det bästa och mest välkonstruerade tak. De flesta takskador upptäcks först när de har lett till större och synligare skador. Men med något så enkelt som en takkontroll en gång om året kan du slippa obehagliga överraskningar som mycket snabbt kan utveckla sig till en dyrbar upplevelse om du inte ingriper i tid.

Det kräver inte någon stor insats att ge sitt tak en årlig serviceöversyn. Det är klokt att rikta blicken mot taket för att ge det en grundlig översyn både utifrån och om det är möjligt, inifrån vinden. Det är din garanti för ett ”livskraftigt” och välfungerande tak många år framöver!

Takkontrollistans nio punkter

Takkontrollistan omfattar nio platser på taket som skall ses över. När du sätter igång så gå systematiskt till väga och notera eventuella skador som ska åtgärdas eller saker som ska undersökas närmare. Erfarenhetsmässigt tar det inte lång tid att gå igenom de enstaka punkterna men det ger i slutändan en trygghetskänsla.

1. Takytan, tak- och nockpannor ses över

Brutna, nedblåsta eller förskjutna pannor skylls ofta på extrema väderförhållanden eller förskjutningar på taket. Kontrollera därför om takytan ligger ”snyggt” och byt ut brutna och nedblåstna takpannor så snabbt som möjligt. Det säkerställer att vatten inte tränger in vilket kan skada takkonstruktionen och leda till bl.a. fukt, röta och extra belastning på ett eventuellt undertak.

2. Takrännor rengörs

Under hösten och vintern kan takrännorna snabbt fyllas med grenar, löv m.m. Det hindrar vattnet från att rinna bort från taket så att det istället är risk för att det rinner över den tilltäppta takrännan och in i utsprånget och ev. takkonstruktionen. Det kan med tiden leda till röta och svamp i träbeklädnaden. Det är därför mycket viktigt att takrännorna ses efter och rengörs grundligt samt att otäta stuprännor och takrännor repareras.

3. Ränndalar rengörs

I ränndalarna kan det också samlas löv och grenar som hindrar vattnets fria flöde mot takrännan så att det istället rinner in på vinden och därmed skadar takkonstruktionen. Ränndalar ska på samma sätt som takrännorna ses över, rengöras och ev. tätas.

4. Träd och annan beväxning beskärs

Träd som står nära taket tappar inte bara grenar och löv, de kan också vid beröring direkt skada taket. Det är med andra ord viktigt att utföra en kraftig beskärning eller helt avlägsna träden om de är mycket stora och skrymmande. Det ser snyggt ut när växter som t ex murgröna klättrar uppför husmuren och vidare upp på taket, men det är inte något som vare sig mur- eller taksten mår bra av. Det skapar fuktproblem som snabbt sprider sig till takkonstruktionen, så även här är det viktigt att utföra en beskärning om du inte vill ha det slaget av beväxning.

5. Ventilationshuvar och ventilationsgaller rengörs

Ventilationshuvarna i vilka det sitter ett nät undersöks för eventuella fågelbon och ventilationsgallret (fågelgallret) vid takfoten rengörs från löv och smågrenar. Fuktproblem på vinden kan bero på bristfällig ventilation bl.a. genom ventilationshuvar och ventilationsgaller.

6. Undertak

Man bör när det är möjligt undersöka om det finns otätheter och andra skador på undertaket invändigt och från takrummet. Utifrån kan undersökningen t ex ske genom att lyfta de nedersta raderna med takpannor så att smuts som ev. ansamlats kan avlägsnas samtidigt. Ett ostabilt undertak kan medföra fuktinträgning och därmed skador på underliggande och angränsande konstruktioner.

7. Fukt- och vattenskydd

Undersök om det finns otätheter och sprickor i anslutningsplåt runt bl.a. skorsten, vindkupa, takljusfönster m.m. eftersom dessa kan medföra fuktproblem på vinden och röta i takkonstruktionen.

8. Säkerhetsanordningar ses över

Se över trappsteg, gångbroar och snöskydd. Reparera eller byt ut dem.

9. Träbeklädnad

Undersök om det finns eventuell fukt, röta och svamp i träbeklädnad, takstol, läkter och utsprång såväl från utsidan som inifrån om det är möjligt.

 

En investering i framtiden

Kom ihåg att kontrollera ditt tak minst en gång om året och dessutom vid extrema väderförhållanden. Kontrollistan hjälper dig på vägen. Så snart du har konstaterat ett problem eller en skada på ditt tak kontakta omgående en Takläggare för att få skadan åtgärdad såvida det inte är något du kan göra själv. Vi hoppas att du får stor glädje av takkontrollistan. Tänk på att ett tak ska kunna hålla till mycket och det många år fram i tiden. Det är med andra ord en mycket god investering att ta väl hand om sitt tak.

Har du frågor om tak även när det gäller underhåll är du alltid välkommen att kontakta Monier på takinfo@monier.com

Fler nyheter

Information och samråd - ny lertäkt väster om Vittinge kyrka

2024-01-08 Nyhet

BMI Produktion Sverige AB – Vit

Vittinge spelar huvudroll i bygget av 1800-talsgård i Falun

2024-01-02 Nyhet

När Niklas Petterson och Linn Larsson från Dalarna skulle förverkliga sina husdrömmar och bygga en g...

Dubbel vinst

2023-10-09 Nyhet

Ägarna till huset i Trensum ville att taket skulle vara faktorn som enar de tre sammanlänkade huskro...

Uthållig logistiskinsats gav utmärkelse

2023-09-22 Nyhet

Takbyrån i Alingsås AB vann nyligen tävlingen “Årets Takentreprenör” för sin entreprenadinsats på Un...