Brandgasventilatorer

Brandgasventilatorer, även känt som rökluckor, ventilerar ut heta och giftiga rökgaser, vilket räddar liv och inventarier genom att underlätta evakuering och förlänga utrymningstiden. De kan också enkelt kompletteras med utrustning för komfortventilation. I de fall de är utformade med ett ljusgenomsläppligt lock bidrar de även till en ljus och trivsam miljö.

Svita brandgasventilatorer från Icopal är anpassade för svenskt klimat och svenska krav. De fungerar även vid stora snö- eller vindlaster och finns i flera modeller för att passa alla behov. Produkterna är avsedda för utvändig montering på tak med maximal lutning 30 grader. Kontakta oss for konsultation om lutningen överstiger 30 grader.

Samtliga modeller har en värmeisolerad plåtsarg och lock som öppnar uppåt. Nedstörtningsskydd är standard i alla modeller. Svita brandgasventilatorer är CE-märkta enligt SS EN 12101-2 och uppfyller mer än väl kravnivåerna i svensk standard SS 883006.

Rökluckorna finns i två standardutföranden; 1-lockssystem med motordriven öppningsfunktion som manövreras från golvet, respektive 2-lockssystem som öppnas med hjälp av en smältsäkring och gastryckfjädrar.