Bättringsfärg Taksäkerhet 25ml

Bättringsfärg som används för att återställa korrosionsskyddet efter kapning av taksäkerhetsdetaljer.
Försegling av snittytor efter kapning
Monier logo in red

Nedladdningsbara dokument

Battringsfarg_taksakerhet-Sakerhetsdatablad Ladda ner