Solpanelsinfästningar

Vi kan som enda tillverkare av både tätskikt och taksäkerhet erbjuda infästningsprodukter för soltak på tätskikt som är utvecklade och provade för svenska förhållanden. Installationen uppfyller tätskiktsgarantiers riktlinjer för 2020. Utprovade dimensionerande värden för snö- och vindlastberäkning.