Zanda Halvpanna Protector 2.0

Används för anpassning till takbredd, vid anslutning till valmnockar och vinkelrännor samt för anpassning mot takgenomföringar.

Monier logo in red

Nedladdningsbara dokument

BMI_Monteringsanvisningtegel- och betongtak 2021_SWE_2100127_print.pdf Ladda ner
BPD_SE_Zanda_Protector_v1.00.pdf Ladda ner