Aerlox

Svart hustak med Aerlox-pannor från Monier.

Aerlox är Moniers mest avancerade takpanna och resultatet av många års forskning och tester. Den är framtagen utifrån önskemål från både takläggare och husägare, som efterfrågar pannor med minimal mosspåväxt, stilren design och avancerad ergonomi. Önskemålen var ett lätt och säkert tak med lång estetisk livslängd.

Testad för verkligheten

Aerlox är noga utprovad i Moniers avancerade testanläggning i tyska Heusenstam, där man bland mycket annat simulerat kraftiga stormar, ösregn, isande kyla och kraftig belastning. Resultatet är en helt ny takpanna med en unik materialkomposition och vacker design. Båda samverkar för att minimera mosspåväxt på takpannan. Och för att göra pannan stark och lätt att hantera. Fukt i takpannor är grogrunden för påväxt av mossa och alger. Två egenskaper hos Aerlox verkar i synergi för att minska pannans fuktinnehåll:

  1. Den täta betongen gör att mindre vatten absorberas, vilket minskar den sammanlagda tiden som pannan är fuktig.
  2. I designen på pannan har vi introducerat en droppkant. Detta medför, förutom ett nättare intryck av pannan, även att vatten inte kapillärt sugs upp mellan pannorna i framkant. Dessa två fuktreducerande egenskaper gör tillsammans att det växer betydligt mindre mossa på Aerlox. Med Aerlox får man en nätt och snygg takpanna som håller sig vacker länge.

OBS: Aerlox och Protector 2.0 delar specialpannor.