Aerlox Halvpanna

Används för anpassning till takbredd, vid
anslutning till valmnockar och vinkelrännor
samt för anpassning mot takgenomföringar.

Minimal påväxt av mossa och alger
Nättare design
Unik droppkant
Starkare
BMI Monier-loggan.

Nedladdningsbara dokument

Aerlox-Produktdatablad 20210119.pdf Ladda ner
DOP_Aerlox_V1.pdf Ladda ner
Monier_Tegel_Betong_190827-Monteringsanvisning.pdf Ladda ner