Hollander V Keramisk Stos

Keramisk stos som används ihop med genomföringstegel. För anslutning till avloppsventilation. 25-45 grader. Diameter 90 mm.

Monier logo in red