Vägg/Skorstenstätn Wakaflex 280

Wakaflex är ett rullbart flerlagerlaminat bestående av Polyisobutylen (PIB), en kärna av streckmetall bestående av aluminiumnät och undersida försedd med självhäftande butylremsor. Wakaflex är en väl beprövad universalprodukt som kan användas för professionell avteckning mot skorstenar, takkupor, väggar samt andra anslutningar och genomföringar i taket. Alternativ till plåtintäckning.
Universalprodukt med flexibelt användningsområde
UV-beständig
Mycket stark och flexibel kärna av aluminium
Välbeprövad
Patenterad
Monier logo in red

Nedladdningsbara dokument

Wakaflex-Produktblad.pdf Ladda ner
Wakaflex_SE171002-Monteringsanvisning.pdf Ladda ner
Wakaflex_skorstenstatning-Byggvarudeklaration Ladda ner